Arkitektvägen 11

Vår senaste industrifastighet är färdigställd och hyresgästen har flyttat in i fastigheten den första juli 2021.