OM OSS

NYFAST AB är ett kapitalstarkt bolag, som anpassar och låter bygga hyresgästanpassade lokaler. Vi startade denna verksamhet 2003 med att, som delägare i ett större byggprojekt, låta uppföra ett kontorsprojekt. Denna fastighet såldes något år efter  färdigställandet. I samband med den försäljningen köptes en kontorsfastighet i Älvsjö. Även denna såldes 2015.

I Nynäshamn på Kalvö industriområde, nära nya Stockholms containerhamn, ligger våra nuvarande fastigheter.

År 2008  uppfördes industrifastigheten på Teknikervägen 12B  för företaget AHLSELLS räkning.

År 2016  uppfördes industrifastigheten på Teknikervägen 12A.  I denna fastighet har vi idag 5 hyresgäster.

År 2015 köptes den obebyggda fastigheten på Arkitektvägen 11. Den nya byggnaden var inflyttningsklar 1 juli 2021,  för en hyresgäst som nyttjar hela fastigheten. Denna hyresgäst lämnar fastigheten den 1 okt 2023, då man är i behov av ännu större lokaler.

Därför finns nu lokaler att hyra för en eller fler hyresgäster.

Bilden ovan visar byggnationen, vintern 2018, av Stockholms nya containerhamn Norvik, Nynäshamn.

Våra objekt

VÄGEN TILL FRAMTIDEN

För närvarande har vi ingen mark för kommersiella fastigheter.

Finns intresse av att hyra lokal i någon av våra befintliga fastigheter, så händer det emellanåt att vi kan erbjuda en lokal.

Eventuellt kan vi även tänka oss att, i samarbete med intressent, hitta lämplig industritomt för nybyggnation. Vi bygger och ni hyr.

Klicka på länkarna nedan för att se våra fastigheter

Teknikervägen 12A        Teknikervägen 12B     Arkitektvägen 11

TEKNIKERVÄGEN 12A

I denna fastighet finns för närvarande 5 hyresgäster.

Teknikervägen 12B

I denna fastighet har AHLSELL, som enda hyresgäst, sin försäljning av El och VVS-detaljer till kunder huvudsakligen i Nynäshamn och södra delarna av Södertörn.

Arkitektvägen 11

Vår senaste fastighet blev klar för inflyttning i juli 2021. Hyresgästen som hyrt hela fastigheten flyttar den sista september 2023. Det finns nu lokaler för en eller flera hyresgäster lediga från den första oktober 2023.