OM OSS

NYFAST AB är ett kapitalstarkt bolag, som anpassar och låter bygga hyresgästanpassade lokaler. Vi startade denna verksamhet 2003 med att, som delägare i ett större byggprojekt, låta uppföra ett kontorsprojekt. Denna fastighet såldes något år efter  färdigställandet. I samband med den försäljningen köptes en kontorsfastighet i Älvsjö. Även denna såldes 2015.

I Nynäshamn på Kalvö industriområde, nära nya Stockholms containerhamn, ligger våra nuvarande fastigheter.

År 2008  uppfördes industrifastigheten på Teknikervägen 12B  för företaget AHLSELLS räkning.

År 2016  uppfördes industrifastigheten på Teknikervägen 12A, för i första hand RAMIRENTS räkning. I denna fastighet har vi idag 5 hyresgäster.

År 2015 köptes den obebyggda fastigheten på Arkitektvägen 11. Den nya byggnaden var inflyttningsklar 1 juli 2021, och är anpassad för Markis City som nyttjar hela fastigheten.

Bilden ovan visar byggnationen, vintern 2018, av Stockholms

nya containerhamn Norvik, Nynäshamn.

Våra objekt

VÄGEN TILL FRAMTIDEN

För närvarande har vi ingen mark för kommersiella fastigheter.

Finns intresse av att hyra lokal i någon av våra befintliga fastigheter, så händer det emellanåt att vi kan erbjuda en lokal.

Eventuellt kan vi även tänka oss att, i samarbete med intressent, hitta lämplig industritomt för nybyggnation. Vi bygger och ni hyr.

Klicka på länkarna nedan för att se våra fastigheter

Teknikervägen 12A        Teknikervägen 12B     Arkitektvägen 11

Teknikervägen 12A

I denna fastighet finns idag 5 hyresgäster. Här är RAMIRENT den största hyresgästen. Ramirent är ett internationellt företag inom maskinuthyrning.

Teknikervägen 12B

I denna fastighet har AHLSELL, som enda hyresgäst, sin försäljning av El och VVS-detaljer till kunder huvudsakligen i Nynäshamn och södra delarna av Södertörn.

Arkitektvägen 11

Vår senaste industrifastighet är färdigställd och hyresgästen har flyttat in i fastigheten den första juli 2021.